Bán nhà rẻ tại Bắc Bình, Bình Thuận

Bán
Nhà rẻ
Bình Thuận
Bắc Bình

Bất động sản nổi bật

Filter mobile

Hướng nhà
Hướng ban công
Số tầng
Số phòng ngủ
Số phòng tắm
Nội thất
Tiện ích kèm theo
Đặc điểm xã hội
Pháp lý

Bất động sản tìm được (32)

Nam á garden, trung tâm bắc bình, bình thuận,1000m2 chỉ từ 50tr, có sẵn sổ đỏ, mua bán công chứng sang tên

Mai Ngọc Phú02/06/2020
NAM Á GARDEN, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận,1000m2 chỉ từ 50tr, có sẵn sổ đỏ, mua bán công chứng sang tên
500 Triệu10000 m²

Nam á garden,1000m2 chỉ từ 50tr, trung tâm bắc bình, bình thuận, có sẵn sổ đỏ, mua bán công chứng sang tên

Mai Ngọc Phú01/06/2020
NAM Á GARDEN,1000m2 chỉ từ 50tr, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận, có sẵn sổ đỏ, mua bán công chứng sang tên
500 Triệu10000 m²

Nam á garden,1000m2 chỉ từ 50tr, mua bán công chứng sang tên, có sẵn sổ đỏ, trung tâm bắc bình, bình thuận

Mai Ngọc Phú30/05/2020
NAM Á GARDEN,1000m2 chỉ từ 50tr, mua bán công chứng sang tên, có sẵn sổ đỏ, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận
500 Triệu10000 m²

Nam á garden,1000m2 chỉ từ 50tr, mua bán công chứng sang tên, trung tâm bắc bình, bình thuận, có sẵn sổ đỏ

Mai Ngọc Phú30/05/2020
NAM Á GARDEN,1000m2 chỉ từ 50tr, mua bán công chứng sang tên, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận, có sẵn sổ đỏ
500 Triệu10000 m²

Nam á garden, mua bán công chứng sang tên,1000m2 chỉ từ 50tr, có sẵn sổ đỏ, trung tâm bắc bình, bình thuận

Mai Ngọc Phú29/05/2020
NAM Á GARDEN, mua bán công chứng sang tên,1000m2 chỉ từ 50tr, có sẵn sổ đỏ, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận
500 Triệu10000 m²

Nam á garden,1000m2 chỉ từ 50tr, có sẵn sổ đỏ, trung tâm bắc bình, bình thuận, mua bán công chứng sang tên

Mai Ngọc Phú29/05/2020
NAM Á GARDEN,1000m2 chỉ từ 50tr, có sẵn sổ đỏ, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận, mua bán công chứng sang tên
500 Triệu10000 m²

Nam á garden, có sẵn sổ đỏ,1000m2 chỉ từ 50tr, trung tâm bắc bình, bình thuận, mua bán công chứng sang tên

Mai Ngọc Phú27/05/2020
NAM Á GARDEN, có sẵn sổ đỏ,1000m2 chỉ từ 50tr, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận, mua bán công chứng sang tên
600 Triệu10000 m²

Nam á garden, mua bán công chứng sang tên,1000m2 chỉ từ 50tr, trung tâm bắc bình, bình thuận, có sẵn sổ đỏ

Mai Ngọc Phú26/05/2020
NAM Á GARDEN, mua bán công chứng sang tên,1000m2 chỉ từ 50tr, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận, có sẵn sổ đỏ
600 Triệu10000 m²

Nam á garden, 1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, trung tâm bắc bình, bình thuận, khả năng sinh lời cao

Mai Ngọc Phú26/05/2020
Nam Á Garden, 1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận, khả năng sinh lời cao
600 Triệu10000 m²

1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, khả năng sinh lời cao, trung tâm bắc bình, bình thuận, thanh toán dễ dàng

Mai Ngọc Phú25/05/2020
1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, khả năng sinh lời cao, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận, thanh toán dễ dàng
600 Triệu10000 m²

1000m2 60tr, trung tâm bắc bình, bình thuận, khả năng sinh lời cao, có sẵn sổ đỏ, thanh toán dễ dàng

Mai Ngọc Phú23/05/2020
1000m2 60tr, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận, khả năng sinh lời cao, có sẵn sổ đỏ, thanh toán dễ dàng
600 Triệu10000 m²

1000m2 60tr, trung tâm bắc bình, bình thuận, có sẵn sổ đỏ, thanh toán dễ dàng, khả năng sinh lời cao

Mai Ngọc Phú22/05/2020
1000m2 60tr, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận, có sẵn sổ đỏ, thanh toán dễ dàng, khả năng sinh lời cao
600 Triệu10000 m²

1000m2 60tr, trung tâm bắc bình, bình thuận, có sẵn sổ đỏ, khả năng sinh lời cao, thanh toán dễ dàng

Mai Ngọc Phú22/05/2020
1000m2 60tr, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận, có sẵn sổ đỏ, khả năng sinh lời cao, thanh toán dễ dàng
600 Triệu10000 m²

1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, thanh toán dễ dàng, khả năng sinh lời cao, trung tâm bắc bình, bình thuận

Mai Ngọc Phú21/05/2020
1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, thanh toán dễ dàng, khả năng sinh lời cao, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận
600 Triệu10000 m²

1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, thanh toán dễ dàng, trung tâm bắc bình, bình thuận, khả năng sinh lời cao

Mai Ngọc Phú21/05/2020
1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, thanh toán dễ dàng, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận, khả năng sinh lời cao
600 Triệu10000 m²

1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, trung tâm bắc bình, bình thuận, thanh toán dễ dàng, khả năng sinh lời cao

Mai Ngọc Phú20/05/2020
1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận, thanh toán dễ dàng, khả năng sinh lời cao
600 Triệu10000 m²

1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, trung tâm bắc bình, bình thuận, khả năng sinh lời cao, thanh toán dễ dàng

Mai Ngọc Phú20/05/2020
1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận, khả năng sinh lời cao, thanh toán dễ dàng
600 Triệu10000 m²

1000m2 60tr, khả năng sinh lời cao, có sẵn sổ đỏ, trung tâm bắc bình, bình thuận, xã sông lũy, hồng thái

Mai Ngọc Phú19/05/2020
1000m2 60tr, khả năng sinh lời cao, có sẵn sổ đỏ, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận, xã Sông Lũy, Hồng Thái
600 Triệu10000 m²

1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, khả năng sinh lời cao, thanh toán dễ dàng, trung tâm bắc bình, bình thuận

Mai Ngọc Phú19/05/2020
1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, khả năng sinh lời cao, thanh toán dễ dàng, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận
600 Triệu10000 m²

1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, trung tâm bắc bình, bình thuận, khả năng sinh lời cao, mua bán công chứng sang tên

Mai Ngọc Phú18/05/2020
1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận, khả năng sinh lời cao, mua bán công chứng sang tên
600 Triệu10000 m²

1000m2 60tr, khả năng sinh lời cao, có sẵn sổ đỏ, thanh toán dễ dàng, mua bán công chứng sang tên, trung tâm bắc bình, bình thuận

Mai Ngọc Phú16/05/2020
1000m2 60tr, khả năng sinh lời cao, có sẵn sổ đỏ, thanh toán dễ dàng, mua bán công chứng sang tên, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận
600 Triệu10000 m²

1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, thanh toán dễ dàng, khả năng sinh lời cao, trung tâm bắc bình, bình thuận, mua bán công chứng sang tên

Mai Ngọc Phú15/05/2020
1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, thanh toán dễ dàng, khả năng sinh lời cao, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận, mua bán công chứng sang tên
600 Triệu10000 m²

1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, mua bán công chứng sang tên, khả năng sinh lời cao, trung tâm bắc bình, bình thuận

Mai Ngọc Phú15/05/2020
1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, mua bán công chứng sang tên, khả năng sinh lời cao, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận
600 Triệu10000 m²

1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, trung tâm bắc bình, bình thuận, mua bán công chứng sang tên, khả năng sinh lời cao

Mai Ngọc Phú13/05/2020
1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận, mua bán công chứng sang tên, khả năng sinh lời cao
600 Triệu10000 m²

1000m2 60tr, trung tâm bắc bình, bình thuận, có sẵn sổ đỏ, mua bán công chứng sang tên, khả năng sinh lời cao

Mai Ngọc Phú12/05/2020
1000m2 60tr, trung tâm Bắc Bình, Bình Thuận, có sẵn sổ đỏ, mua bán công chứng sang tên, khả năng sinh lời cao
600 Triệu10000 m²

1000m2 60tr, trung tâm bắc bình bình thuận, mua bán công chứng sang tên, có sẵn sổ đỏ, khả năng sinh lời cao

Mai Ngọc Phú09/05/2020
1000m2 60tr, trung tâm Bắc Bình Bình Thuận, mua bán công chứng sang tên, có sẵn sổ đỏ, khả năng sinh lời cao
600 Triệu10000 m²

1000m2 60tr, trung tâm bắc bình bình thuận, khả năng sinh lời cao, mua bán công chứng sang tên, có sẵn sổ đỏ

Mai Ngọc Phú09/05/2020
1000m2 60tr, trung tâm Bắc Bình Bình Thuận, khả năng sinh lời cao, mua bán công chứng sang tên, có sẵn sổ đỏ
600 Triệu10000 m²

1000m2 60tr, mua bán công chứng sang tên, khả năng sinh lời cao, trung tâm bắc bình bình thuận, có sẵn sổ đỏ

08/05/2020
1000m2 60tr, mua bán công chứng sang tên, khả năng sinh lời cao, trung tâm Bắc Bình Bình Thuận, có sẵn sổ đỏ
600 Triệu10000 m²

1000m2 60tr, trung tâm bắc bình bình thuận, có sẵn sổ đỏ, mua bán công chứng sang tên, khả năng sinh lời cao

Mai Ngọc Phú08/05/2020
1000m2 60tr, trung tâm Bắc Bình Bình Thuận, có sẵn sổ đỏ, mua bán công chứng sang tên, khả năng sinh lời cao
600 Triệu10000 m²

Đất xã sông lũy, hồng thái, tỉnh bình thuận 1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ mua bán công chứng sang tên.

Mai Ngọc Phú07/05/2020
Đất Xã Sông Lũy, Hồng Thái, Tỉnh Bình Thuận 1000m2 60tr, có sẵn sổ đỏ mua bán công chứng sang tên.
600 Triệu10000 m²

1000m2 giá 60tr, đất nền đã có sổ mua bán công chứng sang tên, bỉnh thuận xã sông lũy, hồng thái

Mai Ngọc Phú06/05/2020
1000m2 giá 60tr, đất nền đã có sổ mua bán công chứng sang tên, Bỉnh Thuận Xã Sông Lũy, Hồng Thái
600 Triệu10000 m²

60tr/1000m2, đất nền sông lũy, hồng thái, bình thuận đã có sổ mua bán công chứng,

Mai Ngọc Phú04/05/2020
60tr/1000m2, đất nền Sông Lũy, Hồng Thái, Bình Thuận đã có sổ mua bán công chứng,
650 Triệu10000 m²